พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุรินทร์

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

915.115

0

2

เขวาสินรินทร์

189.73

20

3

ลำดวน

301

25

4

จอมพระ

314

26

5

ปราสาท

908.836

28

6

ศีขรภูมิ

561.613

32

7

สังขะ

1009

49

8

สนม

203

50

9

สำโรงทาบ

375.25

51

10

ท่าตูม

643.256

52

11

กาบเชิง

574

58

12

ศรีณรงค์

410

65

13

บัวเชด

479

66

14

รัตนบุรี

268.54

70

15

พนมดงรัก

318

76

16

โนนนารายณ์

133.46

90

17

ชุมพลบุรี

520.256

92

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 8,124.1 ตร.กม.