เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,624.473,792.113,887.25524.70278.10361.8090.67 %92.67 %90.69 %
ตุลาคม5,812.953,966.253,642.60699.16336.79360.8087.97 %91.51 %90.09 %
พฤศจิกายน5,684.093,792.113,737.74685.60288.91276.8087.94 %92.38 %92.59 %
ธันวาคม5,752.193,623.153,561.05588.90293.60276.8089.76 %91.90 %92.23 %
มกราคม5,569.903,911.353,438.72449.31286.40283.0091.93 %92.68 %91.77 %
กุมภาพันธ์5,887.403,889.803,792.11417.80286.60325.3092.90 %92.63 %91.42 %
มีนาคม6,218.034,213.28570.90446.80324.3090.82 %89.40 %
เมษายน6,240.584,172.68530.43446.00371.9091.50 %89.31 %
พฤษภาคม6,218.034,227.04521.09422.00391.5091.62 %90.02 %
มิถุนายน5,902.713,968.80519.04409.00360.3091.21 %89.69 %
กรกฎาคม5,893.973,968.80421.97334.00316.8092.84 %91.58 %
สิงหาคม5,812.953,900.84467.88321.00349.2091.95 %91.77 %
รวม 6 เดือน34,331.0022,974.7722,059.473,365.471,770.401,884.5090.20 %92.29 %91.46 %
รวม 12 เดือน70,617.2747,426.216,396.784,149.203,998.5090.94 %91.25 %