เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน102,461106,254105,52347,49653,24958,79853.64 %49.88 %44.28 %
ตุลาคม106,950109,38897,89051,80058,85054,15251.57 %46.20 %44.68 %
พฤศจิกายน111,63799,35499,12244,11347,97247,82560.49 %51.72 %51.75 %
ธันวาคม95,56791,34698,68248,22243,40750,69249.54 %52.48 %48.63 %
มกราคม107,192111,90294,65245,44553,65038,17757.60 %52.06 %59.67 %
กุมภาพันธ์102,043100,48194,59951,16946,94645,55749.86 %53.28 %51.84 %
มีนาคม112,359116,065119,43062,70466,04566,55244.19 %43.10 %44.28 %
เมษายน105,569113,96095,20959,80059,84644,51343.35 %47.49 %53.25 %
พฤษภาคม112,117105,409101,73559,83260,64850,40546.63 %42.46 %50.45 %
มิถุนายน103,842111,863112,87959,54958,67256,80942.65 %47.55 %49.67 %
กรกฎาคม105,700103,341105,27057,90961,97741,98045.21 %40.03 %60.12 %
สิงหาคม107,780105,554109,46757,64262,20641,89046.52 %41.07 %61.73 %
รวมทั้งปี1,273,2171,274,9161,234,458645,681673,468597,35049.29 %47.18 %51.61 %