เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน จากทั้งหมด 22 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,280,5941,226,6191,266,792847,205863,164825,75933.84 %29.63 %34.81 %
ตุลาคม1,213,2751,216,6401,094,650865,345894,793787,61028.68 %26.45 %28.05 %
พฤศจิกายน1,262,7641,190,3301,187,355872,387823,241767,37030.91 %30.84 %35.37 %
ธันวาคม1,184,9841,104,1271,118,621781,528745,078748,93534.05 %32.52 %33.05 %
มกราคม1,281,9471,235,9741,079,417793,659857,781690,32438.09 %30.60 %36.05 %
กุมภาพันธ์1,352,7501,178,3181,135,314858,589826,256715,70836.53 %29.88 %36.96 %
มีนาคม1,365,2101,277,8921,270,316953,666953,284917,18630.15 %25.40 %27.80 %
เมษายน1,351,1331,192,0601,125,047905,365861,133747,45732.99 %27.76 %33.56 %
พฤษภาคม1,393,7011,271,4151,172,505964,144889,856740,67130.82 %30.01 %36.83 %
มิถุนายน1,344,6491,273,5811,201,808917,858842,957816,86931.74 %33.81 %32.03 %
กรกฎาคม1,317,0391,250,8131,171,356899,959891,462739,87531.67 %28.73 %36.84 %
สิงหาคม1,305,7001,215,1441,202,972894,183872,232775,05431.52 %28.22 %35.57 %
รวมทั้งปี15,653,74614,632,91414,026,15210,553,88810,321,2369,272,81832.58 %29.47 %33.89 %