เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน473,681501,541498,346276,866302,876275,23441.55 %39.61 %44.77 %
ตุลาคม472,409499,127465,719278,548324,130274,22841.04 %35.06 %41.12 %
พฤศจิกายน461,139487,115466,508253,073305,637212,38945.12 %37.26 %54.47 %
ธันวาคม427,510418,685427,871254,098255,291202,30840.56 %39.03 %52.72 %
มกราคม566,604478,247418,058254,286193,042179,74755.12 %59.64 %57.00 %
กุมภาพันธ์464,707463,202445,497281,775193,363184,72739.37 %58.26 %58.53 %
มีนาคม507,544546,630518,805302,133262,172568,21840.47 %52.04 %-9.52 %
เมษายน531,839542,876474,602308,906273,907269,48641.92 %49.55 %43.22 %
พฤษภาคม525,206538,224491,754366,956292,841301,39630.13 %45.59 %38.71 %
มิถุนายน493,034519,387482,833373,542269,739314,59024.24 %48.07 %34.84 %
กรกฎาคม498,989504,888466,616316,328275,398293,09636.61 %45.45 %37.19 %
สิงหาคม480,090499,089472,718303,120258,803271,55836.86 %48.14 %42.55 %
รวมทั้งปี5,902,7535,999,0115,629,3253,569,6313,207,1993,346,97839.53 %46.54 %40.54 %