เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน จากทั้งหมด 103 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,478,0011,454,0141,542,966952,883886,906888,56735.53 %39.00 %42.41 %
ตุลาคม2,763,1501,414,6031,465,704852,187900,001928,86669.16 %36.38 %36.63 %
พฤศจิกายน1,448,0591,380,9041,436,279866,216866,669821,80740.18 %37.24 %42.78 %
ธันวาคม1,406,9551,328,9261,433,197838,010821,761771,99240.44 %38.16 %46.14 %
มกราคม1,446,5591,426,3561,407,302891,255849,379956,97738.39 %40.45 %32.00 %
กุมภาพันธ์1,433,4361,410,9501,410,329815,208859,8521,002,30243.13 %39.06 %28.93 %
มีนาคม1,517,6901,511,0991,481,856983,291891,001763,42535.21 %41.04 %48.48 %
เมษายน1,717,7631,506,1501,453,047815,599816,604821,44152.52 %45.78 %43.47 %
พฤษภาคม1,740,9311,490,5271,488,193921,014802,186969,17747.10 %46.18 %34.88 %
มิถุนายน1,528,1201,518,1171,496,529908,872801,329760,03840.52 %47.22 %49.21 %
กรกฎาคม1,520,1671,518,8891,537,779873,338841,653862,00742.55 %44.59 %43.94 %
สิงหาคม1,500,2171,526,8681,503,837957,231868,609785,91636.19 %43.11 %47.74 %
รวมทั้งปี19,501,04817,487,40317,657,01910,675,10310,205,94810,332,51645.26 %41.64 %41.48 %