เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,9539,29513,9265,8686,2246,06634.46 %33.03 %56.44 %
ตุลาคม9,2889,24314,1095,4386,2926,87441.45 %31.92 %51.28 %
พฤศจิกายน8,5998,61413,4295,3636,1365,39937.64 %28.77 %59.80 %
ธันวาคม7,9787,52612,0764,2443,5435,05846.80 %52.93 %58.12 %
มกราคม7,8867,86211,8374,1644,1015,67447.20 %47.84 %52.07 %
กุมภาพันธ์7,8988,43512,9034,0593,5874,35348.60 %57.48 %66.26 %
มีนาคม9,2369,96315,7746,6335,3816,74228.19 %45.99 %57.26 %
เมษายน10,26210,18915,2107,8247,4987,57323.76 %26.41 %50.21 %
พฤษภาคม10,54210,69215,8897,7097,4217,51426.88 %30.59 %52.71 %
มิถุนายน9,57310,42315,3624,7288,3268,13050.62 %20.13 %47.08 %
กรกฎาคม9,16210,32514,6567,8197,1188,55214.65 %31.06 %41.65 %
สิงหาคม9,1899,99814,9544,8905,9106,76246.78 %40.89 %54.79 %
รวมทั้งปี108,567112,566170,12668,73971,53778,69636.69 %36.45 %53.74 %