เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน29,82527,84628,4404,8203,3572,51683.84 %87.94 %91.15 %
ตุลาคม29,70627,80228,4093,9803,5183,01286.60 %87.35 %89.40 %
พฤศจิกายน29,87527,81528,4343,9583,0393,09386.75 %89.07 %89.12 %
ธันวาคม29,82527,79328,4373,3813,2093,16588.66 %88.45 %88.87 %
มกราคม29,60927,79327,8403,9733,2091,27186.58 %88.45 %95.43 %
กุมภาพันธ์29,52227,80227,9183,2602,7891,62888.96 %89.97 %94.17 %
มีนาคม29,52827,56828,1963,2402,4622,10489.03 %91.07 %92.54 %
เมษายน29,52826,69226,7553,15581399989.32 %96.95 %96.27 %
พฤษภาคม29,51526,76426,7804,0921,00238486.14 %96.26 %98.57 %
มิถุนายน29,53127,60226,8053,5001,83252988.15 %93.36 %98.03 %
กรกฎาคม29,53127,62726,6113,2122,05176889.12 %92.58 %97.12 %
สิงหาคม29,55027,42426,6203,9132,48729186.76 %90.93 %98.91 %
รวมทั้งปี355,545330,526331,24244,48329,76819,76087.49 %90.99 %94.03 %