เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,5705,5805,5771,7841,38555967.97 %75.19 %89.98 %
ตุลาคม5,3805,5555,5491,5481,2701,11871.22 %77.14 %79.85 %
พฤศจิกายน5,5585,5645,5451,5741,3041,36171.68 %76.57 %75.45 %
ธันวาคม5,5645,5395,5361,2891,1891,14876.83 %78.54 %79.27 %
มกราคม5,5615,5455,2921,4321,21658874.26 %78.08 %88.89 %
กุมภาพันธ์5,5675,5555,2921,3121,20354376.43 %78.34 %89.73 %
มีนาคม5,5675,5245,3021,3331,00916576.06 %81.73 %96.88 %
เมษายน5,5675,2204,8331,28931011876.84 %94.07 %97.56 %
พฤษภาคม5,5675,2734,7731,5212802972.68 %94.70 %99.38 %
มิถุนายน5,5775,3484,7641,364536275.55 %89.98 %99.96 %
กรกฎาคม5,5615,5614,7541,12366811879.80 %87.98 %97.52 %
สิงหาคม5,5835,2144,7361,485671273.40 %87.12 %99.96 %
รวมทั้งปี66,62365,47961,95217,05511,0405,75274.40 %83.14 %90.72 %