เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน28,71329,72635,29511,1257,2149,83061.26 %75.73 %72.15 %
ตุลาคม28,04435,38935,2049,1357,5676,91567.43 %78.62 %80.36 %
พฤศจิกายน28,85735,32335,29510,5558,2176,79863.42 %76.74 %80.74 %
ธันวาคม28,84135,34835,3107,6857,6897,44473.36 %78.25 %78.92 %
มกราคม28,87635,07035,24210,1949,4385,36864.70 %73.09 %84.77 %
กุมภาพันธ์29,72035,18235,2767,9757,9966,27473.17 %77.27 %82.21 %
มีนาคม29,79835,33535,2929,2757,2569,02568.87 %79.47 %74.43 %
เมษายน29,70135,24535,1797,8014,1165,68273.73 %88.32 %83.85 %
พฤษภาคม29,68635,40735,19510,1624,8575,46365.77 %86.28 %84.48 %
มิถุนายน29,32935,41135,2359,4816,77110,63867.67 %80.88 %69.81 %
กรกฎาคม29,34535,41135,04210,0037,9819,93265.91 %77.46 %71.66 %
สิงหาคม29,34835,33535,0858,4348,1137,57271.26 %77.04 %78.42 %
รวมทั้งปี350,258418,182422,650111,82387,21590,94268.07 %79.14 %78.48 %