เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน จากทั้งหมด 22 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน89,02287,30086,97936,32139,96336,55059.20 %54.22 %57.98 %
ตุลาคม85,03883,31683,16025,48327,41524,03370.03 %67.09 %71.10 %
พฤศจิกายน86,80283,44184,24934,09336,77833,43360.72 %55.92 %60.32 %
ธันวาคม87,69783,62485,41236,56533,82832,55558.31 %59.55 %61.89 %
มกราคม88,62384,77684,39342,53937,04217,48552.00 %56.31 %79.28 %
กุมภาพันธ์88,50883,94384,59141,99633,45024,37952.55 %60.15 %71.18 %
มีนาคม88,55284,80285,46739,58824,79629,98755.29 %70.76 %64.91 %
เมษายน88,89581,90682,17431,63814,38211,99364.41 %82.44 %85.41 %
พฤษภาคม89,94384,40582,06445,89119,29812,23748.98 %77.14 %85.09 %
มิถุนายน89,56185,24882,32842,88529,62517,24852.12 %65.25 %79.05 %
กรกฎาคม89,15685,88882,09244,90236,54413,35249.64 %57.45 %83.74 %
สิงหาคม89,28486,66582,53045,10449,21518,73649.48 %43.21 %77.30 %
รวมทั้งปี1,061,0811,015,3141,005,441467,005382,337271,98755.99 %62.34 %72.95 %