เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน32,43733,01432,32622,18522,07225,80531.61 %33.14 %20.17 %
ตุลาคม32,09032,68331,99019,33418,66917,13639.75 %42.88 %46.43 %
พฤศจิกายน32,38232,69332,03922,35321,56319,10430.97 %34.04 %40.37 %
ธันวาคม32,55332,74032,14420,94821,63621,19735.65 %33.92 %34.06 %
มกราคม32,59532,96431,99721,80022,98513,88433.12 %30.27 %56.61 %
กุมภาพันธ์32,48733,00532,01919,77722,08816,76639.12 %33.08 %47.64 %
มีนาคม32,49933,67332,07826,22221,13720,91719.31 %37.23 %34.79 %
เมษายน32,42933,55631,91720,61416,62135,87336.43 %50.47 %-12.39 %
พฤษภาคม32,30333,73832,22629,48417,21913,2828.72 %48.96 %58.78 %
มิถุนายน32,49433,70832,35137,51418,86715,089-15.45 %44.03 %53.36 %
กรกฎาคม32,52433,84132,27921,00620,17413,88035.42 %40.39 %57.00 %
สิงหาคม32,52233,53632,68821,12823,85417,40235.04 %28.87 %46.76 %
รวมทั้งปี389,314399,151386,052282,364246,885230,33627.47 %38.15 %40.34 %