เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน จากทั้งหมด 48 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน34,97835,14430,37020,99524,78322,60339.98 %29.48 %25.57 %
ตุลาคม34,82235,18630,21818,48020,07315,98146.93 %42.95 %47.12 %
พฤศจิกายน34,62934,42330,31821,59021,19315,37437.65 %38.43 %49.29 %
ธันวาคม34,97734,45530,29221,77219,13716,31837.75 %44.46 %46.13 %
มกราคม35,18534,57330,34121,99421,63914,32537.49 %37.41 %52.79 %
กุมภาพันธ์36,22934,12230,41718,09020,39414,40650.07 %40.23 %52.64 %
มีนาคม35,39634,67130,31920,31117,71618,75042.62 %48.90 %38.16 %
เมษายน35,52234,58630,37217,66415,81115,01950.27 %54.29 %50.55 %
พฤษภาคม35,72334,37830,00623,79015,62613,90133.41 %54.55 %53.67 %
มิถุนายน35,49534,61130,40422,82217,24115,33035.70 %50.19 %49.58 %
กรกฎาคม35,89334,91630,39224,12716,88213,08332.78 %51.65 %56.95 %
สิงหาคม36,15934,77830,23123,46621,90714,58535.10 %37.01 %51.75 %
รวมทั้งปี425,008415,842363,680255,101232,401189,67539.98 %44.11 %47.85 %