เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน จากทั้งหมด 49 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน36,21936,49931,72421,82425,17423,34739.74 %31.03 %26.41 %
ตุลาคม36,15836,54131,57318,73620,52116,35648.18 %43.84 %48.20 %
พฤศจิกายน35,96535,77831,67322,15821,37615,69138.39 %40.25 %50.46 %
ธันวาคม36,31335,81031,64722,47519,59516,78638.11 %45.28 %46.96 %
มกราคม36,55935,92831,69622,47221,97414,75938.53 %38.84 %53.44 %
กุมภาพันธ์37,60335,47731,77218,55220,97814,87350.66 %40.87 %53.19 %
มีนาคม36,75136,02631,67420,94218,20519,05743.02 %49.47 %39.83 %
เมษายน36,87735,94131,72718,43616,24515,73150.01 %54.80 %50.42 %
พฤษภาคม37,07835,73331,36124,31815,85314,17334.42 %55.63 %54.81 %
มิถุนายน36,85035,96631,75923,35117,63515,50336.63 %50.97 %51.19 %
กรกฎาคม37,24836,27131,74724,77117,24613,34833.50 %52.45 %57.95 %
สิงหาคม37,51436,13331,58623,83622,37314,95636.46 %38.08 %52.65 %
รวมทั้งปี441,135432,102379,940261,872237,175194,58240.64 %45.11 %48.79 %