เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จากทั้งหมด 83 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน80,69379,31178,87440,23732,57833,78050.14 %58.92 %57.17 %
ตุลาคม80,12379,15078,85435,83631,28131,54255.27 %60.48 %60.00 %
พฤศจิกายน83,19479,24579,20635,59133,11031,83857.22 %58.22 %59.80 %
ธันวาคม83,58479,20279,35334,66332,91442,51158.53 %58.44 %46.43 %
มกราคม81,37979,24479,23135,04437,82327,14856.94 %52.27 %65.74 %
กุมภาพันธ์79,22978,97979,07434,99933,55927,95455.83 %57.51 %64.65 %
มีนาคม79,82278,85479,06235,29234,41237,80355.79 %56.36 %52.19 %
เมษายน79,09278,11078,72931,13424,15725,91260.64 %69.07 %67.09 %
พฤษภาคม90,50678,05578,50335,91928,43927,16960.31 %63.57 %65.39 %
มิถุนายน78,94577,91786,19434,44431,71536,86656.37 %59.30 %57.23 %
กรกฎาคม78,81478,14286,63038,16235,37626,47651.58 %54.73 %69.44 %
สิงหาคม78,80978,09987,12838,70635,91827,52750.89 %54.01 %68.41 %
รวมทั้งปี974,189944,309970,838430,027391,282376,52655.86 %58.56 %61.22 %