เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน73,78973,96167,42133,03928,47323,41955.22 %61.50 %65.27 %
ตุลาคม73,29673,80067,39629,45429,42125,99659.82 %60.13 %61.43 %
พฤศจิกายน73,38873,84967,41233,80735,85328,53853.93 %51.45 %57.67 %
ธันวาคม73,42673,85467,44731,86231,10127,19056.61 %57.89 %59.69 %
มกราคม73,49973,68367,46932,29329,26323,19856.06 %60.28 %65.62 %
กุมภาพันธ์73,39473,70867,46630,27029,11624,81958.76 %60.50 %63.21 %
มีนาคม73,79473,00967,68131,47628,39832,56357.35 %61.10 %51.89 %
เมษายน74,78173,62867,48728,20220,59422,20262.29 %72.03 %67.10 %
พฤษภาคม75,70873,54166,52532,44824,03121,84057.14 %67.32 %67.17 %
มิถุนายน75,76772,80266,96231,49429,96323,65158.43 %58.84 %64.68 %
กรกฎาคม75,55773,94267,34032,45729,60920,04157.04 %59.96 %70.24 %
สิงหาคม75,65872,88066,16328,60529,63119,83062.19 %59.34 %70.03 %
รวมทั้งปี892,055882,656806,768375,406345,453293,28757.92 %60.86 %63.65 %