เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จากทั้งหมด 65 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน72,64072,14868,98036,33534,33634,21649.98 %52.41 %50.40 %
ตุลาคม72,12871,99968,31934,71840,06732,21151.87 %44.35 %52.85 %
พฤศจิกายน72,01072,52268,07338,98537,63834,25545.86 %48.10 %49.68 %
ธันวาคม72,29972,20468,57839,93136,05840,99644.77 %50.06 %40.22 %
มกราคม72,42772,30868,10449,68643,88634,59831.40 %39.31 %49.20 %
กุมภาพันธ์71,98972,36468,19937,94180,75435,70147.30 %-11.59 %47.65 %
มีนาคม72,25872,44068,53939,51538,10544,41745.31 %47.40 %35.19 %
เมษายน72,10571,89968,24940,83132,97140,01243.37 %54.14 %41.37 %
พฤษภาคม72,41572,03267,92945,22435,28030,50237.55 %51.02 %55.10 %
มิถุนายน72,20872,05469,39546,41036,70934,57835.73 %49.05 %50.17 %
กรกฎาคม72,44172,20467,99245,08842,14933,01637.76 %41.63 %51.44 %
สิงหาคม72,40172,26367,98336,20444,99929,08249.99 %37.73 %57.22 %
รวมทั้งปี867,321866,436820,337490,869502,953423,58443.40 %41.95 %48.36 %