เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จากทั้งหมด 66 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน60,78860,38461,43933,87728,55124,86244.27 %52.72 %59.53 %
ตุลาคม60,64160,11061,16729,29123,15223,17151.70 %61.48 %62.12 %
พฤศจิกายน61,11865,10261,64639,37726,51123,77435.57 %59.28 %61.43 %
ธันวาคม61,21861,39461,26029,42126,04225,23851.94 %57.58 %58.80 %
มกราคม61,32260,55861,42728,04226,11419,03854.27 %56.88 %69.01 %
กุมภาพันธ์61,51760,84861,08726,92621,87920,89756.23 %64.04 %65.79 %
มีนาคม61,56059,41861,34628,46823,80627,60253.76 %59.94 %55.01 %
เมษายน61,45659,26060,98124,66224,44919,58459.87 %58.74 %67.88 %
พฤษภาคม61,45559,43259,77927,29919,55718,90755.58 %67.09 %68.37 %
มิถุนายน61,34063,68061,34325,77623,80424,69257.98 %62.62 %59.75 %
กรกฎาคม61,38764,41360,00629,15524,97021,01552.51 %61.24 %64.98 %
สิงหาคม61,97365,12860,62534,30325,99720,75644.65 %60.08 %65.76 %
รวมทั้งปี735,773739,727732,106356,597294,831269,53751.53 %60.14 %63.18 %