เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,0091,0091,71222422422477.80 %77.80 %86.92 %
ตุลาคม1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
พฤศจิกายน1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
ธันวาคม1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
มกราคม1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
กุมภาพันธ์1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
มีนาคม1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
เมษายน1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
พฤษภาคม1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
มิถุนายน1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
กรกฎาคม1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
สิงหาคม1,0091,0091,71222422419277.80 %77.80 %88.79 %
รวมทั้งปี12,10412,10420,5472,6882,6882,33577.80 %77.80 %88.64 %