เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,3285,3815,4954,0985,1334,29823.07 %4.61 %21.79 %
ตุลาคม5,3095,3286,0313,3474,0834,73236.96 %23.35 %21.54 %
พฤศจิกายน5,3095,4046,0313,3753,9044,61536.43 %27.76 %23.48 %
ธันวาคม5,1375,4046,0313,6114,1774,33829.71 %22.70 %28.08 %
มกราคม5,2905,4046,0124,2904,2403,95318.90 %21.53 %34.25 %
กุมภาพันธ์5,3285,4046,0314,3974,1494,07017.47 %23.22 %32.52 %
มีนาคม5,3285,3096,0313,3164,3034,55937.76 %18.94 %24.40 %
เมษายน5,3475,3096,0124,3534,9014,06918.58 %7.67 %32.32 %
พฤษภาคม5,3475,3096,0124,0075,5523,78125.06 %-4.58 %37.12 %
มิถุนายน5,3285,4996,05012,7254,4695,236-138.85 %18.72 %13.45 %
กรกฎาคม5,3285,4996,1074,3524,6354,91718.32 %15.70 %19.50 %
สิงหาคม5,3285,4996,1074,8554,5745,7718.87 %16.82 %5.50 %
รวมทั้งปี63,70364,74571,95256,72654,12154,33910.95 %16.41 %24.48 %