เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,5744,6284,7423,5954,6054,29821.41 %0.48 %9.36 %
ตุลาคม4,5554,5745,1072,8683,7564,26237.04 %17.89 %16.54 %
พฤศจิกายน4,5554,6505,1072,7863,4824,29838.84 %25.13 %15.83 %
ธันวาคม4,3844,6505,1073,0793,6173,86029.77 %22.22 %24.40 %
มกราคม4,5364,6505,0883,8263,8503,68515.65 %17.21 %27.56 %
กุมภาพันธ์4,5744,6505,1073,9343,5023,85313.99 %24.68 %24.56 %
มีนาคม4,5744,5555,1072,9303,7094,38935.93 %18.58 %14.05 %
เมษายน4,5744,5555,0883,8304,3333,99516.28 %4.88 %21.47 %
พฤษภาคม4,5744,5555,0883,3224,9263,73427.37 %-8.15 %26.60 %
มิถุนายน4,5554,7455,12612,2633,9454,673-169.21 %16.88 %8.83 %
กรกฎาคม4,5554,7455,1833,8003,9464,70016.57 %16.84 %9.31 %
สิงหาคม4,5554,7455,1834,4314,0375,4532.73 %14.93 %-5.22 %
รวมทั้งปี54,56755,70461,02950,66447,70851,2027.15 %14.35 %16.10 %