เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,3998,6039,2501,8471,6513,37978.01 %80.81 %63.47 %
ตุลาคม8,3998,6999,7062,6092,5953,48968.94 %70.16 %64.06 %
พฤศจิกายน8,3998,6999,7062,9412,5044,46764.98 %71.21 %53.97 %
ธันวาคม8,4188,7759,7063,7503,0823,37855.45 %64.87 %65.20 %
มกราคม8,4188,7759,7063,0714,1052,61663.52 %53.21 %73.05 %
กุมภาพันธ์8,3948,7759,7063,0563,3563,19663.60 %61.76 %67.08 %
มีนาคม8,4898,81310,0493,3882,3924,03360.09 %72.86 %59.87 %
เมษายน8,4328,92710,0492,02716,6903,00075.96 %-86.97 %70.15 %
พฤษภาคม8,4708,92710,0492,06312,3252,86875.65 %-38.07 %71.46 %
มิถุนายน8,8139,1749,8972,65825,3523,97869.84 %-176.35 %59.80 %
กรกฎาคม8,7569,1749,8972,9564,7402,89566.24 %48.33 %70.75 %
สิงหาคม8,8519,2509,8972,8274,2604,28468.06 %53.94 %56.71 %
รวมทั้งปี102,239106,589117,61833,19383,05341,58267.53 %22.08 %64.65 %