รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของที่ทำการปกครองอำเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่

dopa-91

dopa-91

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก

dopa-92

dopa-92

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม

dopa-93

dopa-93

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง

dopa-94

dopa-94

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา

dopa-95

123456

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม

dopa-96

dopa-96

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ

dopa-97

dopa-97

กระบี่

ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา

dopa-98

dopa-98

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี

dopa-0002-01

dopa-0002-01

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง

dopa-0002-02

dopa-0002-02

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา

dopa-0002-03

dopa-0002-03

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน

dopa-0002-04

dopa-0002-04

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย

dopa-0002-05

dopa-0002-05

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา

dopa-0002-06

dopa-0002-06

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ

dopa-0002-07

dopa-0002-07

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ

dopa-0002-08

dopa-0002-08

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอไทรโยค

dopa-0002-09

dopa-0002-09

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ

dopa-0002-10

dopa-0002-10

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอสังขละบุรี

dopa-0002-11

dopa-0002-11

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ย

dopa-0002-12

dopa-0002-12

กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์

dopa-0002-13

dopa-0002-13

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

dopa-00001

dopa-00001

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง

dopa-000010

dopa-000010

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง

dopa-000011

dopa-000011

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์

dopa-000012

dopa-000012

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท

dopa-000013

dopa-000013

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอร่องคำ

dopa-000014

dopa-000014

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย

dopa-000015

dopa-000015

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู

dopa-000016

dopa-000016

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย

dopa-000017

dopa-000017

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน

dopa-000018

dopa-000018

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด

dopa-00002

dopa-00002

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย

dopa-00003

dopa-00003

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง

dopa-00004

dopa-00004

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์

dopa-00005

dopa-00005

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ

dopa-00006

dopa-00006

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี

dopa-00007

dopa-00007

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก

dopa-00008

dopa-00008

กาฬสินธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอนามน

dopa-00009

dopa-00009

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร

dopa-00041

00041

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี

dopa-000410

dopa-000410

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร

dopa-000411

dopa-000411

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี

dopa-00042

dopa-62130

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง

dopa-00043

dopa-00043

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย

dopa-00044

dopa-00044

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม

dopa-00045

dopa-00045

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ

dopa-00046

dopa-00046

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน

dopa-00047

dopa-00047

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา

dopa-00048

dopa-00048

กำแพงเพชร

ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง

dopa-00049

dopa-00049

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น

dopa-5001

dopa-5001

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่

dopa-5002

dopa-5002

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอพล

dopa-5003

dopa-5003

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง

dopa-5004

dopa-5004

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ

dopa-5005

999999999

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู

dopa-5006

dopa-5006

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง

dopa-5007

4019

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน

dopa-5008

dopa-5008

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์

dopa-5009

dopa-5009

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง

dopa-5010

dopa-5010

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี

dopa-5011

dopa-5011

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง

dopa-5012

dopa-5012

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ

dopa-5013

dopa-5013

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย

dopa-5014

dopa-5014

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท

dopa-5015

dopa-5015

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย

dopa-5016

dopa-5016

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่

dopa-5017

dopa4013

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน

dopa-5018

dopa-5018

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง

dopa-5019

dopa-5019

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน

dopa-5020

dopa-5020

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย

dopa-5021

dopa-5021

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด

dopa-5022

dopa-5022

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา

dopa-5023

dopa-5023

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ

dopa-5024

dopa-5024

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง

dopa-5025

dopa-5025

ขอนแก่น

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า

dopa-5026

dopa-5026

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี

dopa-000601

dopa-000601

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว

dopa-000602

dopa-000602

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอขลุง

dopa-000603

dopa-000603

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ

dopa-000604

dopa-000604

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่

dopa-000605

dopa-000605

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม

dopa-000606

dopa-000606

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน

dopa-000607

dopa-000607

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม

dopa-000608

dopa-000608

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว

dopa-000609

dopa-000609

จันทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์

dopa-000610

dopa-000610

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

dopa-000701

dopa-000701

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน

dopa-000702

dopa-000702

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ

dopa-000703

dopa-000703

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า

dopa-000704

dopa-000704

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

dopa-000705

dopa-000705

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง

dopa-000706

dopa-000706

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์

dopa-000707

dopa-000707

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว

dopa-000708

dopa-000708

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม

dopa-000709

dopa-000709

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอราชสาส์น

dopa-000710

dopa-000710

ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต

dopa-000711

dopa-000711

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี

dopa-17001

dopa-17001

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม

dopa-17002

dopa-17002

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง

dopa-17003

dopa-17003

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา

dopa-17004

dopa-17004

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง

dopa-17005

dopa-17005

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ

dopa-17006

dopa-17006

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

dopa-17007

dopa-17007

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง

dopa-17008

dopa-17008

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง

dopa-17009

dopa-17009

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง

dopa-17010

dopa-17010

ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์

dopa-17011

dopa-17011

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

dopa-0009-01

dopa-0009-01

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์

dopa-0009-02

dopa-0009-02

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์

dopa-0009-03

dopa-0009-03

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา

dopa-0009-04

dopa-0009-04

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี

dopa-0009-05

dopa-0009-05

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา

dopa-0009-06

dopa-0009-06

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง

dopa-0009-07

dopa-0009-07

ชัยนาท

ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม

dopa-0009-08

dopa-0009-08

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ

dopa-00101

dopa-00101

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า

dopa-00102

dopa-00102

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส

dopa-00103

dopa-00103

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์

dopa-00104

0518

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต

dopa-00105

dopa-00105

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว

dopa-00106

dopa-00106

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล

dopa-00107

dopa-00107

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง

dopa-00108

dopa-00108

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์

dopa-00109

dopa-00109

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว

dopa-00110

dopa-00110

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร

dopa-00111

dopa-00111

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ

dopa-00112

dopa-00112

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น

dopa-00113

dopa-00113

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์

dopa-00114

dopa-00114

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า

dopa-00115

dopa-00115

ชัยภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่

dopa-00116

291433

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร

dopa-0011.1

dopa-0011.1

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน

dopa-0011.2

dopa-0011.2

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอสวี

dopa-0011.3

dopa-0011.3

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว

dopa-0011.4

dopa-0011.4

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ

dopa-0011.5

dopa-0011.5

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอละแม

dopa-0011.6

dopa-0011.6

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก

dopa-0011.7

dopa-0011.7

ชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ

dopa-0011.8

dopa-0011.8

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย

dopa-0012-01

45202023

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน

dopa-0012-02

dopa-0012-02

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย

dopa-0012-03

dopa-0012-03

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน

dopa-0012-04

dopa-0012-04

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ

dopa-0012-05

dopa-0012-05

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง

dopa-0012-06

dopa-0012-06

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด

dopa-0012-07

dopa-0012-07

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอพาน

dopa-0012-08

dopa-0012-08

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย

dopa-0012-09

dopa-0012-09

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย

dopa-0012-10

dopa-0012-10

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า

dopa-0012-11

dopa-0012-11

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย

dopa-0012-12

799005

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น

dopa-0012-13

dopa-0012-13

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล

dopa-0012-14

dopa-0012-14

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง

dopa-0012-15

dopa-0012-15

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว

dopa-0012-16

dopa-0012-16

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

dopa-0012-17

dopa-0012-17

เชียงราย

ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง

dopa-0012-18

dopa-0012-18

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง

dopa-0013.10

053487115

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง

dopa-0013.11

dopa-0013.11

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย

dopa-0013.12

dopa-0013.12

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว

dopa-0013.13

dopa-0013.13

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง

dopa-0013.14

dopa-0013.14

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง

dopa-0013.15

dopa-0013.15

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย

dopa-0013.16

dopa-0013.16

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง

dopa-0013.17

dopa-0013.17

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด

dopa-0013.18

dopa-0013.18

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า

dopa-0013.19

dopa-0013.19

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย

dopa-0013.20

dopa-0013.20

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี

dopa-0013.21

dopa-0013.21

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง

dopa-0013.22

dopa-0013.22

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ

dopa-0013.23

dopa-0013.23

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง

dopa-0013.24

dopa-0013.24

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน

dopa-0013.25

dopa-0013.25

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ

dopa-0013.26

dopa-0013.26

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่

dopa-0013.3

dopa-0013.3

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง

dopa-0013.4

dopa-0013.4

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม

dopa-0013.5

0013.5

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว

dopa-0013.6

dopa-0013.6

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด

dopa-0013.7

dopa-0013.7

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง

dopa-0013.8

dopa-0013.8

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม

dopa-0013.9

dopa-0013.9

เชียงใหม่

ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา

dopa-27

dopa-27

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง

dopa-0015.1

dopa-0015.1

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ

dopa-0015.10

dopa-0015.10

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง

dopa-0015.2

dopa-0015.2

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด

dopa-0015.3

dopa-0015.3

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว

dopa-0015.4

dopa-0015.4

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน

dopa-0015.5

dopa-0015.5

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา

dopa-0015.6

dopa-0015.6

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอวังวิเศษ

dopa-0015.7

dopa-0015.7

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง

dopa-0015.8

dopa-0015.8

ตรัง

ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา

dopa-0015.9

dopa-0015.9

ตราด

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด

dopa-2301

dopa-2301

ตราด

ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ

dopa-2303

dopa-2303

ตราด

ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่

dopa-2304

dopa-2304

ตราด

ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่

dopa-2305

dopa-2305

ตราด

ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะกูด

dopa-2306

dopa-2306

ตราด

ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง

dopa-2307

dopa-2307

ตราด

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง

dopa-2308

dopa-2308

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก

dopa-0016-1

dopa-0016-1

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก

dopa-0016-2

dopa-0016-2

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา

dopa-0016-3

dopa-0016-3

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด

dopa-0016-4

dopa-0016-4

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด

dopa-0016-5

dopa-0016-5

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง

dopa-0016-6

dopa-0016-6

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ

dopa-0016-7

dopa-0016-7

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง

dopa-0016-8

dopa-0016-8

ตาก

ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า

dopa-0016-9

dopa-0016-9

นครนายก

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก

dopa-0017-01

dopa-0017-01

นครนายก

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

dopa-0017-02

dopa-0017-02

นครนายก

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา

dopa-0017-03

dopa-0017-03

นครนายก

ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ์

dopa-0017-04

dopa-0017-04

นครปฐม

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม

dopa-0018-01

dopa-0018-01

นครปฐม

ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน

dopa-0018-02

dopa-0018-02

นครปฐม

ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี

dopa-0018-03

dopa-0018-03

นครปฐม

ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน

dopa-0018-04

dopa-0018-04

นครปฐม

ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน

dopa-0018-05

dopa-0018-05

นครปฐม

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม

dopa-0018-06

dopa-0018-06

นครปฐม

ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล

dopa-0018-07

dopa-0018-07

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม

dopa-001901

dopa-001901

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก

dopa-001902

dopa-001902

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม

dopa-001903

dopa-001903

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก

dopa-001904

dopa-001904

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร

dopa-001905

dopa-001905

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าอุเทน

dopa-001906

dopa-001906

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม

dopa-001907

dopa-001907

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพง

dopa-001908

dopa-001908

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า

dopa-001909

dopa-001909

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม

dopa-001910

dopa-001910

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง

dopa-001911

dopa-001911

นครพนม

ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์

dopa-001912

dopa-001912

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

dopa-00201

dopa-00201

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ

dopa-00202

dopa-00202

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง

dopa-00203

dopa-00203

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอคง

dopa-00204

dopa-00204

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี

dopa-00205

00205

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช

dopa-00206

dopa-00206

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง

dopa-00207

dopa-00207

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย

dopa-00208

dopa-00208

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด

dopa-00209

dopa-00209

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง

dopa-00210

dopa-00210

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย

dopa-00211

dopa-00211

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง

dopa-00212

2612

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่

dopa-00213

dopa-00213

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม

dopa-00214

3005dikw

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย

dopa-00215

dopa-00215

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง

dopa-00216

dopa-00216

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย

dopa-00217

dopa-00217

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

dopa-00218

dopa-00218

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน

dopa-00219

dopa-00219

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง

dopa-00220

dopa-00220

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว

dopa-00221

dopa-00221

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง

dopa-00222

dopa-00222

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

dopa-00223

dopa-00223

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง

dopa-00224

dopa-00224

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว

dopa-00225

dopa00225

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

dopa-00226

dopa-00226

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง

dopa-00227

dopa-00227

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์

dopa-00228

dopa-00228

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ

dopa-00229

dopa-00229

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย

dopa-00230

dopa-00230

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา

dopa-00231

dopa-00231

นครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย

dopa-00232

dopa-00232

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

dopa-002101

dopa-002101

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

dopa-002102

dopa-002102

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

dopa-002103

dopa-002103

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

dopa-002104

dopa-002104

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์

dopa-002105

dopa-002105

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด

dopa-002106

dopa-002106

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง

dopa-002107

dopa-002107

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล

dopa-002108

dopa-002108

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม

dopa-002109

dopa-002109

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่

dopa-002110

dopa-002110

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน

dopa-002111

075499004

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่

dopa-002112

dopa-002112

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

dopa-002113

dopa-002113

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

dopa-002114

dopa-002114

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

dopa-002115

dopa-002115

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

dopa-002116

dopa-002116

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน

dopa-002117

dopa-002117

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์

dopa-002118

dopa-002118

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา

dopa-002119

dopa-002119

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

dopa-002120

dopa-002120

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

dopa-002121

dopa-002121

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

dopa-002122

dopa-002122

นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

dopa-002123

dopa-002123

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์

dopa-0022-1

dopa-0022-1

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี

dopa-0022-10

dopa-0022-10

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอโกรกพระ

dopa-0022-11

dopa-0022-11

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว

dopa-0022-12

dopa-0022-12

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์

dopa-0022-13

dopa-0022-13

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน

dopa-0022-14

dopa-0022-14

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง

dopa-0022-15

dopa-0022-15

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี

dopa-0022-2

60076007

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว

dopa-0022-3

dopa-0022-3

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

dopa-0022-4

dopa-0022-4

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี

dopa-0022-5

dopa-0022-5

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย

dopa-0022-6

dopa-0022-6

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว

dopa-0022-7

dopa-0022-7

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก

dopa-0022-8

dopa-0022-8

นครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า

dopa-0022-9

dopa-0022-9

นนทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี

dopa-002301

dopa-002301

นนทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอไทรน้อย

dopa-002302

dopa-002302

นนทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย

dopa-002303

dopa-002303

นนทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอบางบัวทอง

dopa-002304

dopa-002304

นนทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่

dopa-002305

dopa-002305

นนทบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด

dopa-002306

dopa-002306

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส

dopa-96000

dopa-96000

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอเจาะไอร้อง

dopa-96100

dopa-96100

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ

dopa-96110

dopa-96110

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก

dopa-96120

dopa-96120

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ

dopa-96130

dopa-96130

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี

dopa-96140

dopa-96140

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอรือเสาะ

dopa-96150

dopa-96150

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง

dopa-96160

dopa-96160

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ

dopa-96170

dopa-96170

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ

dopa-96180

dopa-96180

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอสุคิริน

dopa-96190

dopa-96190

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร

dopa-96210

dopa-96210

นราธิวาส

ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ

dopa-96220

dopa-96220

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน

dopa-0251

dopa-0251

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา

dopa-0252

dopa-0252

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย

dopa-0253

dopa-0253

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น

dopa-0254

dopa-0254

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา

dopa-0255

dopa-0255

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอปัว

dopa-0256

dopa-0256

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง

dopa-0257

dopa-0257

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอสองแคว

dopa-0258

dopa-0258

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

dopa-0259

054693557

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ

dopa-0260

dopa-0260

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข

dopa-0261

dopa-0261

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริม

dopa-0262

55170

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านหลวง

dopa-0263

dopa-0263

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง

dopa-0264

dopa-0264

น่าน

ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง

dopa-0265

dopa-0265

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอพรเจริญ

dopa-006804

dopa-006804

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย

dopa-006806

dopa-006806

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา

dopa-006809

dopa-006809

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด

dopa-006810

dopa-006810

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง

dopa-006811

dopa-006811

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล

dopa-006812

dopa-006812

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอบุ่งคล้า

dopa-006813

dopa-006813

บึงกาฬ

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบึงกาฬ

dopa-770001

dopa-770001

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์

dopa-0026.0117

dopa-0026.0117

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง

dopa-0026.0217

dopa-0026.0217

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย

dopa-0026.0317

dopa-0026.0317

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอพุทไธสง

dopa-0026.0417

dopa-0026.0417

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ

dopa-0026.0517

dopa-0026.0517

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก

dopa-0026.0617

dopa-0026.0617

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง

dopa-0026.0717

dopa-0026.0717

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย

dopa-0026.0817

dopa-0026.0817

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด

dopa-0026.0917

dopa-0026.0917

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง

dopa-0026.1017

dopa-0026.1017

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่

dopa-0026.1117

dopa-0026.1117

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ

dopa-0026.1217

dopa-0026.1217

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์

dopa-0026.1317

dopa-0026.1317

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์

dopa-0026.1417

dopa-0026.1417

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย

dopa-0026.1517

dopa-0026.1517

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช

dopa-0026.1617

dopa-0026.1617

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ

dopa-0026.1717

dopa-0026.1717

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ

dopa-0026.1817

dopa-0026.1817

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง

dopa-0026.1917

dopa-0026.1917

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

dopa-0026.2017

dopa-0026.2017

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

dopa-0026.2117

dopa-0026.2117

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน

dopa-0026.2217

dopa-0026.2217

บุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง

dopa-0026.2317

dopa-0026.2317

ปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี

dopa-002701

dopa-002701

ปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง

dopa-002702

dopa-002702

ปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี

dopa-002703

dopa-002703

ปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว

dopa-002704

dopa-002704

ปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา

dopa-002705

dopa-002705

ปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก

dopa-002706

dopa-002706

ปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ

dopa-002707

dopa-002707

ประจวบคีรีขันธ์

ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน

dopa-0028-1

dopa-0028-1

ประจวบคีรีขันธ์

ที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี

dopa-0028-2

dopa-0028-2

ประจวบคีรีขันธ์

ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด

dopa-0028-3