สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค81,800.8731,729.4961.2 %5.04,845.02545.5488.7 %5.0
รวม 81,801 31,729 61.21 % 4,845 546 88.74 %