สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ176,181.3478,717.0055.3 %5.05,886.20547.8290.7 %5.0
รวม 176,181 78,717 55.32 % 5,886 548 90.69 %