สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 83,693.7918,773.8077.6 %5.05,304.64197.7096.3 %5.0
รวม 83,694 18,774 77.57 % 5,305 198 96.27 %