สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต187,166.84361,000.00-92.9 %0.08,343.765,559.0833.4 %5.0
รวม 187,167 361,000 -92.88 % 8,344 5,559 33.37 %