สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร412,674.8834,089.0091.7 %5.019,709.20500.2597.5 %5.0
รวม 412,675 34,089 91.74 % 19,709 500 97.46 %