สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม144,901.27149,204.00-3.0 %0.06,295.80683.6789.1 %5.0
รวม 144,901 149,204 -2.97 % 6,296 684 89.14 %