สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท251,697.27220,098.0012.6 %5.09,241.125,170.3644.1 %5.0
รวม 251,697 220,098 12.55 % 9,241 5,170 44.05 %