สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน96,089.6845,155.5753.0 %5.05,223.35381.1192.7 %5.0
รวม 96,090 45,156 53.01 % 5,223 381 92.70 %