สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน136,745.5587,448.0036.1 %5.08,268.72578.6793.0 %5.0
รวม 136,746 87,448 36.05 % 8,269 579 93.00 %