สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม720,273.88264,453.4163.3 %5.041,452.0436,441.9312.1 %5.0
รวม 720,274 264,453 63.28 % 41,452 36,442 12.09 %