สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 47,958.3544,010.948.2 %4.05,829.922,661.6454.3 %5.0
รวม 47,958 44,011 8.23 % 5,830 2,662 54.35 %