สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 80,612.9338,880.0051.8 %5.05,038.88612.6887.8 %5.0
รวม 80,613 38,880 51.77 % 5,039 613 87.84 %