สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 115,439.23195.0099.8 %5.04,938.82885.6182.1 %5.0
รวม 115,439 195 99.83 % 4,939 886 82.07 %