สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ315,476.06228,656.0027.5 %5.07,086.842,489.7864.9 %5.0
รวม 315,476 228,656 27.52 % 7,087 2,490 64.87 %