สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 85,501.8322,550.9473.6 %5.05,292.14354.6493.3 %5.0
รวม 85,502 22,551 73.63 % 5,292 355 93.30 %