สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 118,965.12168,000.00-41.2 %0.05,367.181,313.8875.5 %5.0
รวม 118,965 168,000 -41.22 % 5,367 1,314 75.52 %