สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)274,270.84535,383.00-95.2 %0.017,429.86944.7094.6 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด71,993.13300,000.00-316.7 %0.030,397.797,587.3575.0 %5.0
รวม 346,264 835,383 -141.26 % 47,828 8,532 82.16 %