สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 265,792.59148,994.0043.9 %5.09,722.628,187.8415.8 %5.0
รวม 265,793 148,994 43.94 % 9,723 8,188 15.79 %