สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม146,793.8372,468.4050.6 %5.05,986.262,795.6353.3 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี70,788.1554,501.2623.0 %5.01,927.451,341.0830.4 %5.0
รวม 217,582 126,970 41.65 % 7,914 4,137 47.73 %