สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ229,624.31148,925.0335.1 %5.09,716.371,534.0284.2 %5.0
รวม 229,624 148,925 35.14 % 9,716 1,534 84.21 %