สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 264,155.63132,000.0050.0 %5.08,465.703,231.5861.8 %5.0
รวม 264,156 132,000 50.03 % 8,466 3,232 61.83 %