สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน134,558.0510,000.0092.6 %5.05,282.761,129.6578.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ47,526.3425,190.0047.0 %5.01,107.73642.1842.0 %5.0
รวม 182,084 35,190 80.67 % 6,390 1,772 72.27 %