สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 99,064.4930,782.5768.9 %5.04,879.42442.4490.9 %5.0
รวม 99,064 30,783 68.93 % 4,879 442 90.93 %