สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 88,481.7518,880.0078.7 %5.05,038.88532.0089.4 %5.0
รวม 88,482 18,880 78.66 % 5,039 532 89.44 %