สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี114,149.7987,286.0023.5 %5.05,751.761,336.3376.8 %5.0
รวม 114,150 87,286 23.53 % 5,752 1,336 76.77 %