สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ181,323.44289,274.00-59.5 %0.08,643.92379.5895.6 %5.0
รวม 181,323 289,274 -59.53 % 8,644 380 95.61 %