สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา76,905.96142,932.00-85.9 %0.06,524.041,553.5676.2 %5.0
รวม 76,906 142,932 -85.85 % 6,524 1,554 76.19 %