สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 98,544.5883,000.0015.8 %5.05,839.30702.8888.0 %5.0
รวม 98,545 83,000 15.77 % 5,839 703 87.96 %