สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ196,952.9298,103.0050.2 %5.05,870.57650.9688.9 %5.0
รวม 196,953 98,103 50.19 % 5,871 651 88.91 %